De fleste har hørt om menneskerettigheter og menneskerettighetserklæringen. Den første har det vært tale om så lenge vi har vært her på jorda, og den andre ble vedtatt under FNs tredje generalforsamling tilbake i 1948. Det skjedde i Paris, 48 land stemte for, ingen stemte mot men åtte land valgte å ikke stemme i det hele tatt. Menneskerettighetene er oversatt til over 300 språk, og dette har gitt det status som det mest oversatte dokumentet i verden. Menneskerettighetene er de grunnleggende rettighetene som alle mennesker omfattes av, uavhengig av rase, kjønn, religion eller annen status.

Dine seksuelle rettigheter

Visste du at seksuelle rettigheter også er en del av de viktige menneskerettighetene? Det er de altså og slik lyder de:

 1. du har rett til et godt seksualliv
 2. det er bare du som bestemmer over din egen kropp
 3. ingen har rett til å tvinge deg til sex! Det er straffbart ifølge norsk lov uansett hva slags forhold det skjer i
 4. du har rett til et prevensjonsmiddel du føler deg trygg med
 5. du har rett til god prevensjonsveiledning
 6. du har rett til gratis svangerskapskontroll
 7. du har rett til selv å velge lege – legen har taushetsplikt
 8. du har rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke
 9. du har rett til hjelp og behandling av seksuelle problemer
 10. du har rett til gratis diagnose og behandling av seksuelt overførbare sykdommer
 11. du har rett til gratis behandling hvis du har problemer som følge av omskjæring
 12. du har rett til støtte til p-piller og annen hormonell prevensjon når du er mellom 16 og 19 år

Ikke minst har du også noen plikter:

 1. du har plikt til å respektere andres grenser for seksuell nærhet
 2. du har plikt til å gå til lege om du har fått eller har smittet noen med seksuelt overførbare sykdommer

I Norge er det noen ekstra bestemmelser:

 1. det er straffbart å ha sex med noen som er under 16 år
 2. det er straffbart å tvinge eller bidra til å tvinge noen til ekteskap og til å inngå ekteskap med noen som er under 16 år
 3. det er straffbart å tvinge noen til sex uansett hvilket forhold det skjer under
 4. det er straffbart å endre andres kjønnsorganer eller bidra til kjønnslemlestelse

 

Det kan være vanskelig å si nei, spesielt om du er i et forhold eller om det handler om noen du kjenner godt. Det er viktig å vite om sine seksuelle rettigheter, og det ar kanskje enda viktigere å vite at disse gjelder ikke bare deg men alle. I tillegg vil pliktene du har også være svært viktige.

Det viser seg at når det kommer til sex er det mange unge som sier ja til ting de ikke har lyst til. Det handler om et ønske om å bli respektert, om å gjøre det samme som man tror alle andre gjør, om å føle seg kul eller elsket. Det er i denne usikre ungdomstiden det kanskje er aller viktigst å kjenne til at du faktisk har rettigheter nedfelt på dette området også, og at de gjelder for mennesker i alle land.