Seksuell trakassering er dessverre ikke et ukjent fenomen på arbeidsplassen. Det som kanskje ikke er så kjent for mange, er at både kvinner og menn står bak trakasseringen. Det er ikke slik at bare mannlige sjefer trakasserer kvinnelige ansatte. I tillegg er trakassering ofte vanskelig å bevise, og mange føler at de ikke vil bli trodd om de forteller om opplevelsene sine.

LO definerer følgende som seksuell trakassering:

  • Fysisk og verbal trakassering
  • Uønsket berøring, inkludert voldtekt eller forsøk på voldtekt
  • Kommentarer om kropp, utseende og klær
  • Seksuelle forslag eller hentydninger
  • Digital mobbing (visning av seksuelle bilder, ryktespredning etc.)

Hva gjør du?

Det første du bør gjøre er å ta det opp med vedkommende. Du kan blant annet få hjelp av verneombudet, dersom du føler det ubehagelig å møte personen alene. Hjelper ikke dette må du ta det videre oppover i systemet.

 

Trakassering av homofile, bifile og transpersoner

Det har heldigvis skjedd en positiv utvikling når det gjelder samfunnets holdning til personer med ulike seksuelle legninger. Dessverre er det likevel ikke uvanlig å oppleve trakassering på arbeidsplassen fordi du, for eksempel, er homofil. Det er faktisk så alvorlig at mange homofile velger å skjule legningen sin på jobb. Trakasseringen de opplever går ofte på helsen løs. I tillegg koster det psykisk å konstant skjule en naturlig del av personligheten din.

Det er gjort lite forskning på norske forhold, men i EU rapporteres det at rundt 20 % av arbeidstakerne i denne gruppen har opplevd trakassering på arbeidsplassen innenfor siste år. Tallene varierer fra land til land. I Danmark er de helt nede i 11 %, mens de i Sverige er helt oppe i 17 %.

Diskrimineringen viser seg også på annet vis. Blant annet kan forskning i vårt naboland vise til at homofile menn i gjennomsnitt tjener mindre enn sine heterofile kollegaer. Det motsatte er tilfelle for kvinner. Det viser seg at lesbiske kvinner tjener mer enn heterofile. Det er også i yrker som krever lav utdannelse og som er preget av en eldre arbeidsstokk det er mest vanlig å oppleve trakassering.

 

En undersøkelse fra 2010 viser at det er mindre toleranse i skolesystemet og i teknisk sektor enn andre steder.

Transpersoner er den mest utsatte gruppen, og dette er ikke et norsk fenomen. Utfordringen til disse personene er at det er umulig for dem å skjule seg dersom de først har startet prosessen med å skifte kjønn. I tillegg er transpersoner som fenomen et relativt nytt innslag, og for mange er det vanskeligere å forholde seg til dette en til homofile.

Få velger å klage

Selv om trakassering og diskriminering på arbeidsplassen er forbudt ved lov, er det få som velger å klage eller følge opp en klage. Å klage er for mange en svært vanskelig og sårbar prosess, der man blir veldig synlig. I tillegg er det ikke alltid lett å dokumentere noe som kan fremstå som ord mot ord. Det er ikke lett å ta opp svært vanskelig temaer og oppførsel på vegne av seg selv. Det er også nødvendig at bedrifter har på plass de nødvendige tiltak for å håndtere slik problematikk på riktig måte.