Dersom du skal anmelde et seksuelt overgrep, kan du gå direkte til politiet. Du kan også oppsøke et voldtektsmottak der du bor. Der kan du få hjelp til både det medisinske, det følelsesmessige og i tillegg hjelper de deg med å anmelde saken. Ditt nærmeste mottak får du oppgitt av legevakten eller politiet.

Det er viktig at du anmelder overgrepet. Bare da kan gjerningspersonen få sin straff. I tillegg kan du også ha krav på voldsoffererstatning. Dersom du har blitt utsatt for et seksuelt overgrep har du krav på gratis advokat gjennom hele prosessen.

Hvordan anmelde overgrepet

Som allerede nevnt kan du enten kontakte politiet. Uansett om du velger å ringe eller gå innom, må du ned å avgi en forklaring. Du kan også få hjelp fra et mottakssenter. Dersom du ønsker, kan du ta kontakt med en advokat og foreta anmeldelsen via denne. Det kan være fint å ta tidlig kontakt med en advokat ettersom denne kjenner prosessen og kan forklare deg hva du skal gjennom. Alle advokater har taushetsplikt. Det er også slik at foreldelsesprisen på seksuelle overgrep er lang, så i teorien må du ikke anmelde med en gang, men med tanke på bevisene vil det alltid lønne seg å anmelde så raskt som mulig etter at hendelsen fant sted.

Først og fremst må du gi en forklaring på hva som har skjedd, med så mange detaljer som mulig. Deretter starter politiet med å etterforske. Dette gjør de ved å avhøre vitner, om det var noen, be om medisinsk dokumentasjon, avhøre gjerningspersonen om denne er kjent, i tillegg til andre ting som politiet mener er lurt å foreta seg i saken. Når de er ferdig med dette vil politiet bestemme seg for om de skal henlegge saken eller om de har nok til å ta rettslige skritt.

Økning i antall anmeldelser fra ungdommer

Det har vært en voldsom økning i anmeldelser fra ungdommer mellom 14 og 16 år. Vi snakker om en vekst på flere hundre anmeldelser, i dette ligger det også mange saker som er relatert til internett. Her handler det om unge mennesker som blir kontaktet av overgrepspersoner på internett, der de bygger opp et forhold før de treffes i virkeligheten.

En annen side av saken er at mange unge ikke er sikre på hvor grensen går mellom hva som er overgrep og hva som ikke er det. Ungdommer har fremdeles mange stereotype holdninger til det motsatte kjønn, og derfor hender det at det bærer galt av sted. Selv om det er mange anmeldelser regner man med at det er store mørketall, noe som blant annet kan komme av at ikke alle som blir utsatt for overgrep vet at det er nettopp det de har blitt utsatt for.

Det er likevel bare en av ti anmeldelser om voldtekt som havner i rettet.

I årene fra 2012 til 2015 ble over 1500 barn under 18 år anmeldt, siktet eller domfelt for seksuelle overgrep. 223 av disse var yngre enn 12 år. I samme periode økte antall anmeldelser med 26,9 %. 1490 av disse anmeldelse var mot gutter, mens det var 39 jenter som ble anmeldt. Tallene for begge kjønn er økende.