LHBTI står for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interseksualitet. Det finnes flere interesseorganisasjoner som jobber for denne gruppen og blant disse finner vi FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Skeiv Ungdom, Skeiv verden og Foreningen for Transpersoner i Norge.

Hva er så kjønnsidentitet? Jo, det defineres som individets opplevelse av å være mann, kvinne, begge deler eller ingen av delene. Det er fremdeles slik at de fleste identifiserer seg med det kjønnet de fikk ved fødselen, men det er ikke alle som har det slik. Cisperson/ciskjønnet er uttrykk som ikke alle er vant med. Det betyr at du identifiserer deg med det biologiske kjønnet du fikk ved fødselen. Er du en cismann fikk du tildelt kjønnet mann ved fødselen og det er dette kjønnet du identifiserer deg med. Dette begrepet ble faktisk skapt som et motstykke til transperson/transkjønnet og skal vise at alle har en kjønnsidentitet.

Oppstarten

I begynnelsen jobbet interesseorganisasjonene for de homofiles rettigheter, deretter kom de lesbiske til, og så de bifile. I den senere tid har også personer med transeksualisme, transvestitter og andre transpersoner kommet til. Begrepet er hentet fra det engelske begrepet LGBT, som står for lesbian, gay, bisexual, transgender. Selv om dette er ulike grupper sliter de med de samme problemer og utfordringer og derfor jobber interesseorganisasjonene for alle sammen.

Det er et nøytralt begrep, som gjerne brukes av blant annet myndighetene, samtidig er det ikke vanlig å bruke begrepet om du bare snakker om lesbiske eller homofile.

Regnbueflagget

Du har sikkert fått med deg at regnbueflagget er flagget som symboliserer denne store gruppen med ulike mennesker. Det er et internasjonalt symbol, som står for mangfold og raushet. Regnbueflagget som symbol stammer fra den amerikanske byen San Fransisco og året 1978. Tidligere var det en rosa trekant som ble brukt som symbol, men etter 78 har det vært det vakre regnbueflagget. En av grunnene til at et nytt symbol var påkrevd var at den rosa trekanten ble brukt av nazistene for å merke homofile, akkurat som Davidstjernen ble brukt til å merke jødene.

Regnbueflagget er et viktig symbol og hver av de seks fargene har sin egen betydning. Den røde fargen står for livet og den oransje symboliserer helbredelse. Gult står for sollys, grønt for naturen, blått er for harmoni og den lilla fargen symboliserer sjelen.

Det er mange bokstaver og enda flere kommer til. Mange bruker også i-en, som står for interseksualitet. Det er også mange som har lagt til en Q for queer, det engelske ordet for skeiv. Q-en kan også stå for questioning, som da dekker de med ubestemt orientering. Når FN omtaler denne gruppen bruker de et helt annet uttrykk, nemlig SOGI. Dette står for Sexual Orientation, Gender Identity.

LHBT-senteret

I Norge, som i mange andre land, arbeides det for å sikre inkludering, fremskaffe og spre kunnskap og synliggjøre utfordringer. Derfor har vi her i landet opprettet et eget senter, som kalles LHBT-senteret: Nasjonalt kunnskapssenter for seksuell orientering og kjønnsidentitet. Senteret ble etablert i 2011 og ligger innunder Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Dette senteret viser at myndighetene våre mener at kunnskap om denne gruppen er så viktig at staten påtar seg ansvaret.